Kontakt meg


Ikoner

Hvordan kan det usynlige avbildes? Hvordan lager man et bilde av det uforståelige? Hvordan kan man tegne det grensel&oslah;se, umålelige, uendelige? Hvordan kan form gis til det forml&oslah;se? Hvordan maler man det ulegemlige? Hvordan kan du skildre et mysterium?

Johannes av DamaskusGALLERIER

Ikoner

St. Georg og dragen Kristus Pantokrator Den ømme Guds Mor

St. Georg og dragen

Kristus Pantokrator

Den ømme Guds Mor

Mandylion Kristus Pantokrator Den ømme Guds Mor

Mandylion

Kristus Pantokrator

Den ømme Guds Mor

Josef og Jesusbarnet Kristus Pantokrator Profeten Elias i ødemarken

Josef og Jesusbarnet

Kristus Pantokrator

Profeten Elias i ødemarken

Den ømme Guds Mor Yppersteprest Erkeengelen Gabriel

Den ømme Guds Mor

Konge og Yppersteprest

Erkeengelen Gabriel


Ikoner er både i teknikk, motivvalg og formål den eksakte motsatsen til moderne kunst.
På tross av dette - eller kanskje på grunn av det- taler de fremdeles til oss.

Tekst og bilder: Marianne Selvik